เครื่องมือ
• สายส่งน้ำดับเพลิง   ( Fire  Delivery Hose)
• เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire  pump)
• สายสูบน้ำดับเพลิง (Suction  Hose)
• ท่อทางจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire  Hydrant)

การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง

1. ท่าแบกสาย
ลักษณะของท่าแบกสาย  คือยืนท่าตรง โดยให้สายส่งน้ำดับเพลิง วางไว้ที่พื้นด้านหน้าม้วนสายไว้ให้ข้อต่อตัวเมียอยู่ด้านในข้อต่อตัวผู้อยู่ด้านบน และหันเข้าหาตัว  วางอยู่ห่างจากปลายเท้าด้านขวาประมาณ  1  คืบ
• คำบอก-คำสั่ง  “ แบกสาย – ทำ “  ( แบกสาย – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )
การปฏิบัติ  ท่านี้มี 3 จังหวะ
1.1  จังหวะ 1 เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” สิ้นสุดลง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว อย่างรวดเร็ว  แข็งแรง
ร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะตรง
1.2  จังหวะ 2 ให้ย่อคัวลงนั่งชันเข่า มือทั้งสองข้างจับสายส่งน้ำดับเพลิง ในลักษณะแบมือให้หูข้อต่อตัวเมีย
อยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้  จากนั้นให้ลุกขึ้นยืน พร้อมแบกสายวางไว้บนบ่าด้านขวา  ร่างกายอยู่ในลักษณะตรง
1.3  จังหวะ 3 ให้ลดมือซ้ายเฉียดลำตัวลง พร้อมชักเท้าซ้ายชิดกับเท้าขวาในท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง

2. ท่าวางสาย
ลักษณะของท่าวางสาย  คือกำลังอยู่ในท่าแบกสาย
• คำบอก-คำสั่ง  “ วางสาย – ทำ ” ( วางสาย – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )
การปฏิบัติ  ท่านี้มี 3 จังหวะ
2.1  จังหวะ 1 เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” สิ้นสุดลงให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว พร้อมยกมือซ้าย
จับหูข้อต่อตัวเมียในลักษณะแบบมือให้หูข้อต่ออยู่ระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ร่างกายอยู่ในลักษณะตรง ( พร้อมกับนับ…1 )
2.2  จังหวะ 2  ย่อตัวลงนั่งชันเข่า วางสายไว้ด้านหน้าตำแหน่งเดิม แล้วลุกขึ้นยืนตรง ( พร้อมนับ…2 )
2.3  จังหวะ 3 ชักเท้าซ้ายชิ่ดเท้าขวา อยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง  ( พร้อมนับ…3 )

3. ท่าส่งข้อต่อ (เพื่อวิ่งสาย)
ลักษณะของท่าส่งข้อต่อ คือ กำลังอยู่ในท่าแบกสาย
• คำบอก-คำสั่ง  “ ส่งข้อต่อ – ทำ ”
การปฎิบัติ มี 3 ขั้นตอน
3.1 จังหวะ 1  เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ”
3.2 จังหวะ 2 นั่งชันเข่า วางสายไว้ด้านหน้าตำแหน่งเดิม  ใช้มือขวาบิดสายส่งน้ำ ให้ข้อต่อตัวผู้หันออกไปด้านหน้า
3.3 จังหวะ 3  ใช้มือซ้ายจับกุมที่หูข้อต่อตัวเมีย   มือขวาจับข้อต่อตัวผู้ และส่งไปให้เพื่อนที่รอรับอยู่ด้านขวามือ
พร้อมกับพูดดังๆว่า “ ข้อต่อ ” จากนั้นเพื่อนที่อยู่ด้านหลัง จะเข้ารับข้อต่อตัวผู้ทางด้านขวาของคนส่งและใช้เท้าขวาเหยียบสายไว้เพื่อกันไม่ให้สายหลุดมือเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าจะยกสายส่งน้ำขึ้นทั้ง 2 มือในลักษณะจับกุมยกขึ้นระดับหน้าอก  กางข้อศอกทั้ง 2 ข้างออกพร้อมวิ่งสาย(คลี่สาย)วิ่งไปด้านหน้า โดยให้สายน้ำฯอยู่ด้านขวา ( จะไม่วิ่งคล่อมสายเด็ดขาด)

4. ท่าสวม(ต่อ) ข้อต่อ
• คำบอก-คำสั่ง  “สวม(ต่อ)ข้อต่อ – ทำ”  ( สวมข้อต่อ – คำบอก / ทำ – คำสั่ง )
การปฏิบัติ  ต่อเนื่องจากการวิ่งคลี่สายออกจนสุด
• อยู่ในลักษณะท่ายืน โดยก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว  ย่อเข่าซ้ายลงเล็กน้อย  และให้ขาขวา
เหยียดตรึงไปด้านหลัง
• มือซ้ายจับที่หัวข้อต่อตัวเมีย ในลักษณะหงายฝ่ามือและหันข้อต่อเข้าหาตัว เหยียดแขนซ้ายให้ตรึง
โดย ใช้หลังมือวางไว้บนหัวเข่าซ้าย
• มือขวาจับข้อต่อตัวผู้ในลักษณะจับกำคว่ำมือและหันออก  พร้อมต่อข้อต่อทันที หลังคำบอก-คำสั่ง
“สวมข้อต่อ-ทำ”

5.ท่า ปลดข้อต่อ
ลักษณะท่าปลดข้อต่อ จะต่อเนื่องมาจาก ท่าต่อหัวข้อต่อ
• คำบอก-คำสั่ง  “ปลดข้อต่อ – ทำ”  (ปลดข้อต่อ – คำบอก / ทำ – คำสั่ง)
การปฎิบัติคือ เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ทำ” ให้ยกขาคร่อมสายส่งน้ำฯ  ใช้หัวเข่าทั้งสองข้างหนีบหัวข้อต่อตัวผู้ไว้
ให้แน่นแข็งแรง เท้าตรึงกับที่  ก้มลงเล็กน้อยใช้กำลังมือจับหูข้อต่อตัวเมียทั้งสองข้าง  แล้วถ่างและดันออกจาก
ข้อต่อตัวผู้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการดับเพลิง จะต้องได้รับการฝึกฝนมาจึงจะใช้สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คถังดับเพลิงฟรี ถังดับเพลิงราคาถูกได้คุณภาพ http://www.firefocusshop.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *